گزارش كارآموزی بررسی سیستم حسابداری در اداره آموزش و پرورش میانه

گزارش كارآموزی بررسی سیســتم حسـابداری در اداره آموزش و پرورش میانه در 24 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه ....................................گزارش كارآموزی بررسی سیستم حسابداری در اداره آموزش و پرورش میانه|40089087|disco|گزارش کاراموزی بررسی سیســتم حسـابداری در اداره آموزش و پرورش میانه ,کاراموزی بررسی سیســتم حسـابداری در اداره آموزش و پرورش میانه ,کارورزی بررسی سیســتم حسـابداری در اداره آموزش و پرورش میانه ,دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیســتم حسـابداری در اداره آموزش و پرورش میانه ,بررسی سیســتم حسـابداری در اداره آموزش و پرورش میانه,سیســتم حسـابداری ,ا
مشخصات فایل مورد نظر در مورد گزارش كارآموزی بررسی سیستم حسابداری در اداره آموزش و پرورش میانه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

گزارش كارآموزی بررسی سیســتم حسـابداری در اداره آموزش و پرورش میانه در 24 صفحه ورد قابل ویرایشفهرست مطالب


عنوان صفحه

مقدمه ....................................................................................................فصل اول :آشنایی با مکان کارآموزی ...............................................

1- تاریخچه سازمان ..........................................................................

2- نمودار سازمانی و تشکیلاتی ..............................................

3- شرح مختصری از فرایند تولید یا خدمات................................فصل دوم :ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی و عملی کارآموزی..........

1- موقعیت رشته کار آموزی در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی

رشته کارآموزی در واحد صنعتی................................................

2- بررسی شرح وظایف رشته کارآموزی در واحد صنعتی..................

3- امور جاری در دست اقدام....................................................

4- برنامه های آینده...............................................................فصل سوم:نتایج آموخته ها.........................................................

1- آزمون آموخته ها و نتایج....................................................

2- نتایج کلی از دوره کارآموزی...............................................مقدمه

با نگرشی صحیح به رشد و وضعیت اقتصادی كشور نیاز جامعه را به حرفه حسابداری متوجه می شویم0

حسابداری هم بعنوان رشته ای از دانش و هم بعنوان شغل ، با تمدن بشری همزاد است و همراه و هماهنگ با تحولات و تغییرات و پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی در طول قرون و اعصار متحول شده است 0 حسابداری كه از دیرباز پیشاهنگ وگرداورنده پردازش و اماده سازی اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات اگاهانه بوده،اگرچه باكمی سرعت به قافله پیشروان بپیوست ویكی از نخستین رشته هایی بود كه راه را برورود و كاربرد علم و تكنولوژی های تازه گشود، كامپیوتر را در خدمت سیستم اطلاعات مالی و سیستم اطلاعات مدیریت قرار دارد0

پس از پیدایش حسابداری در كشورهای مختلف جهان لزوم تشكیل انجمن واعضای حرفه ای در یك سازمان و فعالیت انها تحت ضوابط مشخص و معین به منظورارتقای كیفیت و دستیابی به پذیرش اجتماعی احساس می شود0 نیاز گسترده و روزافزون به – اطلاعات مالی برای هرگونه تصمیم گیری لزوم ایجاد تفاهم در روابط بین واحدهای ـــ اداری و اقتصادی و كسانی كه با انها سر و كار دارند ا ز سوی دیگر ضرورت كاربرد مقیاس های مشترك اندازه گیری و مفاهیم هممعنا را تشدید كرده و درنتیجه تدوین اصول و استاندارد های حسابداری در سراسر جهان شتاب گرفت 0 حسابداران بعنوان جزیی از اعضای حرفه های جامعه از ا ین تحولات و تاثیرگذاریهای ا ن دورنیستند وخواه ناخواه ازفراگیری و كاربرد تمام یا برخی از روشهای نو در انجام وظایف خود خواهند بود0


1-تاریخچه سازماندر مورد تاریخچه تشكیل اداره بنا به اظهارات پیشكسوتان فرهنگی این منطقه تا

سال1314 ساختمان مستقل و كادری مستقل و تشكیلات گسترده امروزی در این شهر وجود نداشت 0

تا اینكه در سال 1314 (ه0ش) زمانی كه دبستانی بنام شاپوركه یك مدرسه دولتی محسوب میشد در حیاط استیجاری واقع در چهارراه پایین امروزی و كوچه افتخار دایرشد 0چون این منزل 15 اتاق نشیمن داشت دریكی ازاتاقهای فوقانی همین ساختمان با

كادر سه نفره بعنوان اولین اداره اموزش وپرورش میانه تشكیل یافت0

لازم به توضیح است كه نام وزارت خانه متبوع با عنوان وزارت معارفو اداره معارف و اوقاف ایالت شرقی (اذربایجان شرقی) ودر سال 1329 (ه0ش) به وزارت فرهنگ و اوقاف اذربایجانشرقی و در سال 1330 (ه0ش) كلا به وزارت فرهنگ ودراستانها وشهرستانها به اداره فرهنگ و بعدا به وزارت اموزش وپرورش تغییر نام پیدا میكند0

در سال 1318 تعدادی ازاهالی میانه ازجمله فرهنگیان ازروسای وقت درخواست كردند كه دبیرستانی درمیانه تاسیس شود0دراین زمان ضمن اینكه در همین ساختمان یاد شده؛16 اتاق به دبیرستان ودبستان تا كلاس نهم اختصاص یافت وبقیه اتاقها درطبقه فوقانی به كادر اداری اختصاص داشت ودراین زمان رئیس؛معاون؛حسابدارویك خدمتگذارعوامل كادراداری محسوب می شدند وبنا به اظهارات پیشكسوتان فرهنگی منطقه این محل به مدت 10 سال و با همان امكانات بعنوان محل اداره محسوب میشد0

درسال 1328ساختمان اداری به محل ساختمان فعلی مخابرات واقع درمیدان - ازادی منتقل شد0

درسال1332محل اداره به ساختمان مستقل درخیابان امام خمینی فعلی جنب سینما قدیم درمحل ساختمان كلینیك نصر فعلی وباهمان كادر یاد شده انتقال می یابد0

درسال1338ساختمان اداری به محل دبستان بحری سابق ومدرسه راهنمایی شهید مطهری فعلی انتقال یافت0كادراداری دراین ساختمان عبارت بودند از: رئیس؛ معاون؛ حسابدار؛منشی دفتر(دبیرخانه امروزی) ویك نفرخدمتگزار0

درسال1348یا1349ساختمان اداره به محل دبیرستان زینبیه وشهدای زینبیه فعلی كه دران زمان ساختمان كوچكتربود واز دو قسمت مجزا تشكیل شده بود انتقال یافت0در قسمت بالای محوطه ساختمان دبستان محمدرضاشاه و درقسمت پایین محوطه ؛تقریبا ورودی ساختمان محل اداره دایر بود0

درسال1354محل اداره به ساختمان پیش ساخته كه به ساختمان ایتالیایی هامعروف بود و برای مراكز تربیت معلم در ایران اختصاص یافته بودانتقال یافت0این ساختمان با تشكیلات وتاسیسات نسبتا خوب وكامل و با تعداد زیادی اتاق با گستردگی بسیارتا سال 1378محل اداره محسوب می شد0

در سال 1378 به محل جدید و فعلی اداره با 4طبقه ساختمان و ساخت و نمای زیبا با امكانات بسیار و با تعداد زیادی اتاق كار و سالن اجتماعات ودر طبقه پایین (زیرزمین)كلنیك درمانی فرهنگیان به كار اداری ادامه داده وانشاءالله ادامه خواهد داد 0

- دستور پرداخت

دستورپرداخت همانطور كه درمورد درخواست خرید یا انجام كار اشاره شد بعد از آن(درخواست خرید)چنانكه رئیس موافقت كند دستور پرداخت اعتبار براى خرید كالایى را صادر مى نماید014- 15-16-17- فاكتورخرید ، حواله انبار، قبض انبار، صورت جلسه تحویل كالا

وقتى كه براى كالایى درخواست خرید گردید و بعد از موافقت مراتب مافوق دستور پرداخت نیز صادر گردد و خرید كالا نیزانجام گرفت باید براى كالاى خریدارى شده یك فاكتور خرید از فروشنده دریافت كرد چون كه فاكتور خود یك سند حسابدارى است0

كالاى خریدارى شده باید ابتدا به انبار تحویل داده شود و براى ورود كالا به انبار قبض انبار و حواله انبارباید رد وبدل شود وبعد از طى مراحل یاد شده باید یك فرم تحت عنوان صورت جلسه تحویل كالا را تكمیل كنند و كالاى درخواست شده بعد از تكمیل این فرم به شخص یا قسمتى كه درخواست كرده بود تحویل داده مى شود018- برگ خدمات مالیاتى

برگ خدمات مالیاتى فرم مخصوصى است بصورت جاپى ازطریق اداره دارایى شهرستان دراختیار ادارات قرار مى گیرد و براى هزینه هایى كه بهاى آنها بیش از یك میلیون ریال است ضمیمه مى گردد ، توسط دستگاه اجرایى مشخصات خریدار و فروشنده و آدرس آنها بطور دقیق و بدون قلم خوردگى درج شده ، بس از امضاء یك برگ آن را همراه با فاكتور خرید به دارایى محل تحویل داده مى شود و مسؤل مالیات دارایى موظف است برگ دوم آن را همراه با فاكتور خرید امضاء نموده وجهت الصاق به سند به مسؤل خرید مربوطه تحویل نماید تا بدین وسیله دارایى محل بتواند اطلاعات مربوط به عملیات خرید و فروش و در نهایت محاسبه مالیاتى مؤعدیان را بدست آورد0

28- صورتحساب بانكى

صورتحساب بانكى صورتحسابى است كه ماهانه بصورت یك گزارش كلیه دریافتها وبرداختها و موجودى حساب بانكى مؤسسه و ادارات را نشان مىهد029- صورت مغایرت بانكى

صورت مغایرت بانكى نیز یك گزارش مالى است كه در داخل مؤسسه ، شركت و اداره بعد از ارسال صورتحساب بانكى تهیه مىشود0بعد از ارسال صورتحساب بانكى ، كه موجودى آخررا نشان مىدهد و باموجودى كه خود مؤسسه ، اداره وشركت برآورد مىكند تطبیق داده وچنانكه تغییرى دراین دو صورتحساب وجود داشته باشد به رفع این تغییر مىپردازد كه گزارش نامبرده را گزارش صورت مغایرت بانكى مىنامند030- ترازآزمایشى

ترازآزمایشى عبارتست از فهرست عملیات و سرفصلهاى دفتركل كه بعدازمانده گیرى ، موجودى مانده هر حساب عیناً به ترازآزمایشى انتقال داده مىشود0درترازآزمایشى حسابدار تجزیه وتحلیلهاى لازم را به عمل مىآورد كه مبادا اشتباهى دردفترروزنامه وكل صورت گرفته باشد031- ترازنامه

ترازنامه عبارتست از یک گزارش تشریحی یا تفسیری که معمولاٌ در پایان هر ماه و در پایان سال مالی تهیه و تنظیم می گردد. ترازنامه باید نشانگر توازن و موازنه دو ستون بدهکار و بستانکار باشد. معمولا گفته می شود اگر در ترازنامه توازن برقرارباشد کلیه عملیات اعم از تنظیم سند،دفتر روزنامه،دفتر کل و دفتر معین تراز آزمایشی و غیره درست بوده و خیلی کم رخ می دهد تراز نامه موازنه داشته باشد ولی مراحل قیدشده بالا نادرست باشد.32- بایگانی اسناد:در هر موسسه و اداره و مراکز حقوقی جهت انجام امورات مربوطه و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان هزینه هایی انجام می شود که الزاماٌ باید اسناد و مدارک آن باروشهای قانونی و متداول انجام شده و مدارک پرداختی بطور منظم طبقه بندی شده طوری بایگانی گردد که هر زمان وهر مکان بازرسان و مسئولین ذی ربط بتوانند در صورت لزوم به مدارک مربوطه دسترسی داشته و باید در نگهداری و حفظ آنها نهایت دقت به عمل آید.2- بررسی شرح وظایف رشته كار آموز در واحد صنعتی

یکی از وظایف اصلی کارآموز حضور به موقع درسرکار و رعایت نظم ترتیب در

واحد صنعتی می باشد0

از دیگر وظایف من(کارآموز) در واحد صنعتی نشان دادن علاقه به کار وکسب

تجربه و همکاری با کارکنان بخصوص با امور مالی و حسابداری وهمچنین بکارگیری

آموخته های خود(درطول 4سال معادل 8 ترم ، 4ترم هنرستان و4ترم دانشگاه) می باشد0

دراین مرحله وظیفهُ اصلی کارآموز، آشنایی با تکنیکها ، سیستم حسابداری ونحوهُ

عمل به اصول و رعایت موازین وآشنایی با اجرای تکنیکها است ولی متأسفانه من نتوانستم

از همهُ تکنیکهای حسابداری که فرا گرفته بودم استفاده نمایم0ولی کارآموزی یک تجربه و

فرصت خیلی مناسب و خوبی است برای آماده سازی دانشجو برای اشتغال در واحدهای

صنعتی وخدماتی0من دراین سازمان کاملاٌ با نوشتن دفاتر روزنامه ، معین ، کل ، بانک ،

حواله و زدن سند ونوشتن فیش های حقوقی آشنا شدم0