گزارش كارآموزی بررسی عملكرد سیستم حسابداری شركت آب و فاضلاب شهرستان خمین

فهرست مطالب عنوان.............................. صفحه فصل اول: آشنایی با سازمان مقدمه.................................. تاریخچه فعالیت شركت.................... فگزارش كارآموزی بررسی عملكرد سیستم حسابداری شركت آب و فاضلاب شهرستان خمین|40090733|disco|گزارش كارآموزی,بررسی عملكرد سیستم حسابداری شركت آب و فاضلاب شهرستان خمین
مشخصات فایل مورد نظر در مورد گزارش كارآموزی بررسی عملكرد سیستم حسابداری شركت آب و فاضلاب شهرستان خمین آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.


فهرست مطالب

عنوان.............................. صفحه

فصل اول: آشنایی با سازمان

مقدمه..................................

تاریخچه فعالیت شركت....................

فصل دوم: فعالیتهای مربوط به كارآموزی

حسابداری و ثبت های مربوط به آن.........

امور بانكها............................

تنخواه گردان...........................

نگهداری و حفاظت اموال..................

صدور سند حسابداری......................

مبحث بایگانی اسناد.....................

فصل سوم: حسابداری سازمان

مبانی تهیه صورتهای مالی................

خلاصه اهم رویه های حسابداری.............

سرمایه گذاریها.........................

دارائیهای ثابت مشهود...................

قراردادهای اجاره به شرط تملیك و خرید اقساطی

ذخیره مزایای پایان خدمت................

شناسایی درآمد و هزینه..................

روش شناخت درآمد پیمانها................

كمكهای مردمی، هدایا و طرحهای عمرانی برای توسعه

قیمت گذاری و زیان ناشی از اعمال سیاستهای دولت

معافیت مالیاتی.........................

حقوق و مشتركین.........................

دبیرخانه...............................

وظایف دبیرخانه.........................

دفاتر دبیرخانه.........................

اداره امور بایگانی.....................

پیوست..................................