گزارش كارآموزی بررسی سیم پیچی و نصب تابلوهای برقی

در 41 صفحه ورد قابل ویرایش چگونگی برق و آثار آن برق در همه جا حتی در بدن انسان نیز وجود دارد زمانی برق در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد كه بصورت الكتریسته جاریگزارش كارآموزی بررسی سیم پیچی و نصب تابلوهای برقی|40091854|disco|گزارش کاراموزی بررسی سیم پیچی و نصب تابلوهای برقی,کاراموزی بررسی سیم پیچی و نصب تابلوهای برقی,کارورزی بررسی سیم پیچی و نصب تابلوهای برقی,دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیم پیچی و نصب تابلوهای برقی,بررسی سیم پیچی و نصب تابلوهای برقی,سیم پیچی ,نصب تابلو,تابلو برقی
مشخصات فایل مورد نظر در مورد گزارش كارآموزی بررسی سیم پیچی و نصب تابلوهای برقی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در 41 صفحه ورد قابل ویرایش


چگونگی برق و آثار آن

برق در همه جا حتی در بدن انسان نیز وجود دارد زمانی برق در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد كه بصورت الكتریسته جاری باشد هیچگاه برق بچشم دیده نمی شود . چون سرعت آن (حركت الكترون ها) فوق العاده زیاد است. بنابراین از آثار آن پی به وجودش می بریم . مانند روشن شدن یك چراغ یا گرم شدن یك اتو كه روشنایی چراغ و گرمائی اطو وجود برق را به ما می شناساند. سرعت جریان برق تقریباً برابر است با سرعت نور و معادل است با 156000 مایل در ثانیه كه هر مایل مساوی با 1760 یارد است.

انواع الكتریسته :

1- الكتریسته ساكن 2- الكتریسته جاری

الكتریسیته ساكن ، الكتریسیته ای است كه در اثر مالش یا اصطكاك بوجود می آید مانند برخورد ابرها وكشیدن شانه بر سر.

الكتریسته جاری ،الكتریسیته ای است كه ا زحركت الكترونها از قطبی به قطب دیگر بوجود می آید مانند برق باطری یا مولد.

تعریف مدار و انواع آن :

هرگاه جریان برقی از نقطه ای شروع بحركت كند و مجدداً‌ به همان نقطه بگردد تشكیل یك مدار داده است كه به آن مدار ساده گویند. مدار بر دو نوع است ،مدار باز یا ناقص و مداربسته یا كامل .

مدار باز OPEN CIRCUIT : هرگاه جریان برق ا زنقطه ای شروع بحركت كند ولی بهمان نقطه برنگردد آنرا مدار باز گویند مانند سیم كشی یك چراغ .

مدار بسته SHOT CIRCUIT : هرگاه جریان برق ا زنقطه ای حركت كند و باز به همان نقطه برگردد آنرا مدار بسته یا كامل گویند.

فركانس :

تعدا تناوب را در واحد زمان فركانس گویند . مثلاً وقتی كه می گویند فركانس 50 سیكل است یعنی در هر ثانیه 50 مرتبه جریان برق تغییر جهت می دهد و فركانس یا ولتاژ هم نیز دارای رابطه ای می باشند چون ولتاژ شركت نفت كه 250 می باشد فركانس آن 50 است ولی در برق آمریكا كه ولتاژ 110 می باشد فركانس آنن 60 می باشد و فركانس را با فركانس سنج یا اسلسكوپ (OSOLOSCOP) اندازه می گیرند.


فرق جریان AC و DC چیست ؟

جریان AC متناوب و قابل كم و زیاد شدن می باشد و دارای فركانس نیز است ولی جریان DC مستقیم است و فركانس ندارد ،بهمین علت برق مصرفی یك شهر ACو متناوب است.

هادی و عایق

هر جسمی كه جریان الكتریسیته به آسانی ا زآن عبور نماید هادی الكتریسیته می باشد و مهمترین آنها عبارتند ا زطلای سفید- نقره – مس – آلومینیوم – آهن و هر جسمی كه مانع عبور جریان برق شود عایق نامند و مهمترین آنها عبارتند از هوا – چوب خشك – كاغذ – روغن – شیشه – میكا. این عایقها معمولاً هر كدام درجای مناسبی و مخصوص مصرف می شوند. مثلاً ‌میكا در جاهای كه حرارت زیاد است و چوب در جائی كه حرارت وجود ندارد.

قوانین اهم : ولت – اهم – آمپر

قوانین اهم درباره ولت – اهم و آمپر بحث می نماید كه بترتیب زیر می باشند. :

تعریف ولت : ولت واحد اختلاف سطح می باشد. واحد اختلاف سطح دو سرسیم كه اگر شدت جریان آن یك آمپر و مقاومتش یك اهم باشد نیروی محركه الكتریكی دو سرسیم برابر یك ولت خواهد بود و آنرا بحرف V نشان می دهند.

تعریف آمپر : آمپر واحد شدت جریان است و اگر اختلاف سطح دو سرسیمی برابر یك ولت و مقاومت آن یك اهم باشد شدت جریانی كه از آن عبور می نماید یك آمپر است و آنرا بحرف I نشان می دهند.

منظور از بكار بردن فیوزها با كاشی جدید محصور شده چیست ؟

اولاً‌ عایق خوبی است . ثانیاً‌ دیرتر حرارت می گیرد. ثالثاً‌جرقه از خود بیرون نمی دهد.

اگر فیوز ضعیفی در جعبه اصلی فیوز برق قرار داده شود چه اشكالی دارد؟

اگر فیوز ضعیف تر است قدرت دستگاه مورد مصرف در اثر عبور جریان بیش از حد فیوز قطع می شود.

قبل از تعویض فیوز سوخته چه باید كرد؟

اولاً‌مدار و ادوات را آزمایش می كنیم كه معمول گردد اتصالی نیست سپس باندازه آمپر مجاز فیوز را انتخاب نموده و پس ا زآزمایش آنرا نصب می كنیم.

اگر در موقع تعویض فیوز سوخته مجددا ً‌فیوز بسوزد علت چیست ؟

دستگاه آمپر بیشتری می كشد كه علت دارد .

مدار اتصالی است .

درجعبه تقسیم یا فیوزها اتصالی است یا لوكانكشن می باشد.

بریكرباكس چیست ؟ Breaker Box

جعبه كلیدهای خود كاریست كه بطور اتوماتیك قطع می شود روی آمپرهای معینی میزان شده است .

موارد استفاده بریكرباكس كجاست ؟

در ادارات و بیمارستانها و باشگاهها و منازل می باشند.

چه امتیازی بریكرباكس بر جعبه فیوز دارد؟

بریكرباكس بطور خود كار كار می كنند كه اگر جریانی بیش از آن عبور كند بطور اتوماتیك قطع می شود. در صورتیكه فیوز بیش از حد معمول باشد ایجاد خطر و آتش سوزی می نماید.

علت ا زكار افتادن تریپ مكرر بریكرباكس و قطع در مدار برق چیست ؟ در این موقع شما كجا را بازرسی می كنید؟

علت اتصالی د رمدار یا ادوات یا سوختگی آنهاست ، در این موقع ابتدا مدار و سپس ادوات را بازرسی می كنیم.

خاصیت روغن در كابل چیست ؟

برای جلوگیری از فرسوده شدن عایق كابلها و همچنین خنك نگهداشتن كابل بكار می رود . سه فاز دركابلها چگونه مشخص می شود؟

دركابلهای روغنی از شماره های 0- 1-2-3 استفاده می شود كه شماره 1 تا 3 فازها و سیم منفی می باشد ولی در كابلهای پلاستیكی p.v.c به وسیله رنگهای قرمز – آبی – زرد – فاز سیاه منفی می باشد. اول روی آن ماسه ریخته بعد روی كابل قالب می گذارند و سپس خاك روی آن می ریزند.

وقتی كابل در مسیر كانال انداخته شده با چه چیزی آنرا می پوشانند؟

اول روی آن ماسه ریخته بعد روی كابل قالب می گذارند و سپس خاك روی آن می ریزند.

اگر روی طناب اسید ریخته شود چكار باید كرد؟

طناب را دور انداخته از طناب جدید استفاده می كنیم.

انواع نقره ها را نام ببرید :

1- پنما اینسولیز برای ولتژهای قوی و صنعت.

2- شكل اینسولیز برای ولتاژهای قوی و صنعت.

3- ساس پن شن اینسولیز برای ولتاژهای بالا .

بك آرام Back Arm و كراس آرم Cross Arm چه هستند؟

براكتهایی هستند كه روی عمودهای برق نصب می گردند و برای نگهداری سیمهای هوایی از آن استفاده می شود.

Jumper چیست و در كجا مورد استفاده است ؟

واسطه رشته های كابل به سیم هوائی چمپر نام دارد كه روی عمودهای برق جهت وصل سر كابل به سیمهای هوایی صورت می گیرد.

Jumper بچند طریق صورت می گیرد؟

به دو طریق : ولتاژ پایین چون سیمها نازك است آنها را در سیمهای هوائی میپیچند. 2- در ولتاژهای قوی بوسیله Bolt . U سه سیمهای هوائی پیچ و مهره می كنند كه باید كاملاً‌محكم شود.

انواع عمودهای برق را بنویسید :

جهت فشار ضعیف One Pole جهت فشار قوی و ضعیف H.Pole

جهت فشار قوی Tower . Pole جهت سركابلها Terminal . Pole

بوسیله چه چیزهایی عمود های برق را محكم نگاه می دارند؟

بوسیله آرمراستیك Armer Steek

بوسیله استی وایر Stay Wire

در موقع بالا رفتن از عمود برق از چه وسائلی استفاده می كنند؟

از وسائل ایمنی از قبیل كمربند – كلاه – لباس و دستكش ایمنی ، اگر پایه عمود چوبی بود از كفش مخصوص قلابدار ، كیف مخصوص حمل ابزار ، باید در نظر داشت كه حتماً موقع بالا رفتن دستها كاملاً ‌باید آزاد باشد.

دو نوع از ابزار هایی كه درسیم كشی هوایی استفاده می شوند نام ببرید:

درا وایر Draw Wire

تست وایر Test Wire

Pole . Pak چیست ؟

الف - قطع كننده یا سكسیونر

قطع كننده وسیله ای است برای ارتباط دستگاهها و سیستمهای برقی و اصولاً در جائی بكار برده می شود كه بدون ولتاژ كردن آن قسمت مورد نظر باشد . قطع و وصل این كلید در صورتیكه از جریان كوچك شارژها صرف نظر شود ، نباید باعث قطع جریان و یا برقراری جریان گردد . به عبارت دیگر قطع و وصل سكسیونر باید بدون ایجاد جرقه انجام گیرد و درحالت وصل بودن كلید و ارتباط بر قرار كردن بین دستگاهها نباید هیچ نوعی جریانی با هر شدتی (جریان بار ، جریان اتصال كوتاه ضربه ای و غیره ) به كلید آسیبی وارد كند و یا باعث گرم كردن ، ارتعاش كردن و یا باز شدن تیغه كلید شود و یا اثرات دینامیكی آن موقعیت كلید را به خطر بیاندازد .

در ضمن باید این كلید در حالت قطع دارای قدرت عایقی بسیار قوی در دو سر تیغه باز كلید باشد . زیرا سكسیونر باز در حقیقت حفاظت افرادی را كه در شبكه بدون ولتاژ شده كار می كنند نیز به عهده دارد .

ب - كلید بار

كلید بار فشار قویست كه می تواند جریانهای كم و جریانهای بار و حتی چند برابر كوچكی از جریانه نامی را نیز قطع كند و مورد استعمال آن در كلید موتوری و در انشعابهای كوچك و كم ارزش است .

این كلید به خصوص در انشهابهائی از شبكه بكار برده می شود كه جریان قطع و وصل آن هیچگاه به شكل راكتیو كامل (اندوكتیو) نباشد ، بلكه مقاومت بار همواره تركیبی از مقاومت اهمی و سلفی Ф باشد زیرا بار همی در مدار همانطور كه بعداً مشاهده خواهد شد باعث تسریع در عمل قطع و خاموش شدن جرقه می گردد .

قدرت وصل كلید بار تقریباً ده برابر قدرت قطع آن است و نظر به اینكه این كلید فاقد وسیله ای برای قطع جریان اتصال كوتاه و خاموش كردن جرقه ناشی از آن می باشد ، لذا این كلید در ضمن عبور جریان اتصال كوتاه نباید باعث قطع مدار گردد و بدین جهت این كلیدها اغلب رد رابطه با فیوز فشارقوی مورد استعمال پیدا می كنند . اگر كلید بار كه دارای شرایط فوق است خواص سكسیونر را نیز دارا باشد ، یعنی در حالت قطع دارای قدرت عایقی بسیار خوب نیز باشد و جریان خزنده و سطحی نیز با زمین نداشته باشد ، به آن كلید قطع بار یا سكسیونر قابل قطع زیر بار گفته می شود . این كلید در حقیقت یك كلید سكسیونر است كه در ضمن دارای محافظه خاموش كننده جرقه برای جریان معینی نیز می باشد .

پ - كلید قدرت

این كلید قادر است مدار الكتریكی را در ضمن عبور هر نوع و هر شدت جریانی قطع و هر شبكه اتصالی شده را به مولد برق وصل كند ، به شرط اینكه جریانی كه از كاید در لحظه قطع و وصل می گذرد ، از مقدار مجازی كه برای كلید در نظر گرفته شده است تجاوز نكند . لذا می توان گفت كه در حقیقت كلید قدرت محدودیت جریانی ندارد و برای بزرگترین جریانهای اتصال كوتاه ساخته می شود و باید بتواند در مدارهای كاملاً اندوكتیو نیز به خوبی عمل كند .

ت - كلید قطع قدرت

این كلید در ضمن اینكه دارای تمام مشخصات كلید قدرت است ،كلیه خصوصیات قطع كننده را نیز شامل می باشد . این كلید به دلایل خاصی فقط برای قدرت های كم ساخته می شود.

بررسی عوامل اصلی در قطع و وصل جریانهای مختلف

قطع كامل جریان به خصوص توسط كلید قدرت، تنها بستگی به عوامل فیزیكی و مكانیكی كلید ندارد بلكه بیشتر بستگی به نوع و فرم جریان دارد . از این جهت لازم است بدون در نظر گرفتن مكانیسم كلید و اعمالی كه توسط كلید بر جرقه و قوس الكتریكی تحمیل می شود، تغییراتی كه برای جریان در موقع قطع و یا در لحظه وصل به وجود می آید و اثر این تغییرات بر جرقه را مورد بررسی دقیق قرار دهیم . برای اینكه بتوان این بررسی را به سادگی انجام داد و تاثیر نوع گذشت جریان I (t) را روی دوام جرقه بین دو تیغه یا دو قطب كلید مشخص كرد ، فرض می كنیم :

1- اختلاف بین دو قطب كلید در حال جرقه كوچكتر از اختلاف سطحی باشد كه باعث عبور جریان می شود .

اختلاف سطح بین دو قطب كلید در حال جرقه را به اختصار ولتاژ قوس یا ولتاژ جرقه و اختلاف سطجی كه باعث عبور جریان می شود ، ولتاژ جریان رسان می نامیم.

2- به فرض اینكه جرقه خاموش شود این خاموشی و قطع جرقه همیشه در ضمن عبور جریان متناوب از صفر صورت می گیرد . بدین جهت چون هیچگاه امكان ندارد در موقعی كه جریان دارای شدتی غیر از صفر است غفلتاً صفر و یا بالاجبار قطع شود لذا قطع جریان باعث ازدیاد اختلاف سطح در مدار كه اغلب اندوكتیو است نمی گردد . و در ضمن به علت قبول فرض 1 جریانی كه در ضمن جرقه از كلید می گذرد نمی تواند نسبت به جریان مدار بسته قبل از شروع جرقه تغییر شكل پیدا كند .

با قبول دو اصل فوق می توان گفت كه اگر جدا شدن كنتاكتهای كلید در زمانی ایجاد شود كه جریان دارای شدتی غیر از صفر است جریان بدون تغییر شكل یافتن و بدون توجه به باز شدن كلید تا لحظه ای كه طبق تغییرات طبیعی و عادی و نوسانی خودش به صفر نرسیده است به مسیر خود ادامه می دهد . در لحظه گذشت جریان از صفر جریان قطع و قوس خاموش می شود و اگر از این لحظه به بعد شرایط لازم برای خاموش ماندن جرقه در كلید فراهم باشد جرقه دیگر بر نمی گیردد و مدار به كلی قطع می شود .